Foros de debate

Foros de debate

Para garantir a participación da sociedade civil, ademais de dar a coñecer o proceso de elaboración do PEG 2015-2020 e a documentación sobre o mesmo a través da web, permitindo facer achegas por medio dun formulario habilitado ao efecto, celebráronse 3 foros de debate e 11 mesas de traballo, nos que participaron máis de 220 representantes de colectivos, asociacións, sindicatos e outras organizacións que interaccionan normalmente coa Administración en diferentes sectores de actividade e ámbitos sociais.

A información relativa a estes 3 foros detállase no Tomo 3 do PEG: Anexos.

Foro 1

Politicas sociais e de dinamización demográfica

Grupos de traballo:

 • Pancas para mudar a dinámica demográfica e integración transversal da perspectiva demográfica nos obxectivos do Plan Estratéxico de Galicia.
 • Efectos do avenllentamento nas políticas de gasto público.
 • Políticas sociais e de integración.

Foro 2

Modelo de crecemento económico: Innovación, internacionalización, emprendemento

Grupos de traballo:

 • Crecemento innovador.
 • Competitividade da economía galega.
 • Competitividade a través da educación e do emprego.

Foro 3

Cohesión territorial e desenvolvemento

Grupos de trabajo:

 • Política territorial: modelos urbano e rural.
 • Crecemento sostible.
 • Turismo.
 • Sector agrogandeiro.
 • Pesca, marisqueo e acuicultura.