O Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 pretende:

O Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 pretende:

Fomentar un modelo de crecemento económico baseado na innovación e o capital humano, que favoreza unha Galicia moderna e cohesionada social e territorialmente e que permita diminuír o desemprego, aumentar a produtividade e o benestar dos galegos colaborando a retomar a senda do crecemento demográfico e facendo da nosa Comunidade un territorio máis atractivo para traballar, investir e convivir.

 

 

Plan aprobado polo Parlamento galego (11/05/2016)

 

Resumo executivo do Plan